Grega Wojciech, prof.

prof. Wojciech Grega

W latach 1966-1972 odbył studia na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (obecnie Wy­dział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki  i Elektroniki) AGH w Krakowie, uzyskując tytuł magistra inży­niera elektryka. W roku 1975 rozpoczął pracę w obecnej Katedrze Automatyki na tym Wydziale uzyskując kolejno stopień doktora nauk technicznych w roku 1975 i stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie automatyki w roku 1994. W roku 2005 Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora. Opublikował ponad 140 prac naukowych, w tym 4 książki  oraz 2 skrypty. Jego prace dotyczą metod sterowania komputerowego i optymalizacji, a w szczególności  algorytmów sterowania cyfrowego,  sterowania rozproszonego, modelowania  i optymalnego sterowania  systemami wytwarzania i przesyłu energii.  Kierował i kieruje projektami krajowymi (KBN, MNiE)  i zagranicznymi (EU).  Opublikował także szereg prac z zakresu metodyki kształcenia w szkołach wyższych. W latach 1994-96 był  Prodziekanem Wydziału EAiE AGH. Od roku 1998 jest Kierownikiem Laboratorium Sterowania w Katedrze Automatyki AGH.   Od 1999 jest  redaktorem miesięcznika Pomiary, Automatyka, Robotyka.   Członek Komisji  Nauk Technicznych PAU, IEEE, od 2003 reprezentant Polski w zarządzie stowarzyszenia  European Association for Education in Electrical and Information Engineering, ekspert Unii Europejskiej.

Jesteś tutaj: Home Sylwetki wykładowców Grega Wojciech, prof.