Cetnarowicz Krzysztof, prof.

prof. Krzysztof Cetnarowicz jest profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zajmującym się od ponad 40 lat informatyką. W szczególności zajmuje się symulacją komputerową i wykorzystaniem koncepcji agenta w programowaniu systemów zdecentralizowanych, a także ich zastosowaniem w różnych dziedzinach, między innymi w zarządzaniu robotami mobilnymi. Aktualnie jest pracownikiem Instytutu Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.