Strzelecki Ryszard, prof.

ryszard strzeleckiProfesor Ryszard Strzelecki 

Urodzony w 1955 roku w Bydgoszczy. Absolwent Politechniki Kijowskiej z 1981 roku.  Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 1991 r na podstawie rozprawy pt.: "Sterowanie predykcyjne przekształtników półprzewodnikowych o komutacji wymuszonej" , przedłożonej w Instytucie Elektrodynamiki Akademii Nauk USRR w Kijowie. W 1999 roku Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

Działalność zawodową rozpoczął w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy gdzie pracował do roku 1993. Od 1993 do 2003 pracował w Uniwersytecie Zielonogórskim, pełniąc w ostatnich 7 latach funkcję dyrektora Instytutu Inżynierii Elektrycznej. Od 2003 pracuje w Akademii Morskiej w Gdyni, i od 2009 r. w Instytucie Elektrotechniki w Warszewie. Jego doświadczenia naukowe i zawodowe z ostatnich 20 lat koncentrują się wokół zagadnień związanych z budową i zastosowaniem układów energoelektronicznych do poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej, w tym, w szczególności, poprawy jakości dostawy i odbioru energii elektrycznej oraz sterowania przepływem mocy. Te doświadczenia uzupełnia problematyka związana z budową sterowników i algorytmami sterowania.

W tym obszarze badawczym był kierownikiem ministerialnych projektów badawczych, rozwojowych i celowych oraz koordynatorem krajowym 2 projektów UE. Autor licznych patentów, monografii naukowych (w tym zagranicznych), podręcznika akademickiego nagrodzonego przez  Ministra Edukacji Narodowej oraz artykułów i komunikatów. Współpracuje z wieloma jednostkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami politechnicznymi krajowymi i zagranicznymi, oraz centrami przemysłowymi. Efektem są między innymi wartościowe wdrożenia, potwierdzone również znaczącymi wyróżnieniami.  Wraz z zespołem Instytutu Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego zdobył nagrodę Euroregionu Odra-Nysa-Szprewa-Bóbr za działalność innowacyjno-wdrożeniową. Otrzymał również Nagrodę Akademii Nauk Ukrainy "Wysoki Potencjał", za prace w obszarze kondycjonowania energii elektrycznej. Opracowany w kierowanym przez niego Zespole Energoelektroniki AM w Gdyni filtr aktywny, wdrożony pod nazwą Xinus w firmie C&T Elmech, został nagrodzony na międzynarodowych Targach Poznańskich oraz Medalem Prezesa SEP. Jego Zespół uczestniczył również z sukcesem w wdrożeniu pierwszego w Polsce filtra aktywnego kopalnianej maszyny wyciągowej. Jest członkiem znaczących organizacji naukowo-technicznych, w tym: IEEE (Senior Member), Międzynarodowej Akademii Nauk Elektrotechnicznych (członek rzeczywisty), SEP (przewodniczący Komitetu Energoelektroniki). Pod jego współredakcją, w 2008 w wydawnictwie Springer ukazała siê książka "Power Electronics In Smart Electrical Energy Networks"

 

Jesteś tutaj: Home Sylwetki wykładowców Strzelecki Ryszard, prof.