Śmietanka Maria, dr

M.Smietanka - zdjecieDr Maria Śmietanka jest absolwentką Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja geoinformatyka), a także autorką pracy doktorskiej poświęconej zagadnieniom modelowania matematycznego procesów środowiskowych. Była stypendystką fundacji prof. Nowickiego i Deutche Bundesstiftung Umwelt, a w ramach stypendium prowadziła badania w DLR (Deutches Luft und Raumfahrt Zentrum). Pracowała w licznych projektach badawczych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Jest autorką publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach. W działalności badawczej związana z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym. Obecnie jest koordynatorem tematyki energetycznej w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK). KPK przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Horyzont 2020. Zadaniem KPK jest informowanie o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji, prowadzenie strony internetowej, przygotowywanie publikacji i biuletynów. Dla bardziej zaawansowanych beneficjentów proponujemy pogłębione usługi konsultacyjne, bezpośrednie doradztwo w zakresie przygotowania wniosków oraz mentoring.

Jesteś tutaj: Home Sylwetki wykładowców Śmietanka Maria, dr