Putynkowski Grzegorz

G.Putynkowski - zdjecieGrzegorz Putynkowski – Wiceprezes Zarządu CBRTP S.A., współzałożyciel CBRTP S.A., odpowiada za budowanie relacji z partnerami naukowymi oraz koordynację procesów badawczych i wdrożeniowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów B+R w kraju i za granicą, a także w komercjalizacji wyników badań. Posiada unikalne kompetencje z zakresu zarządzania projektami energetycznymi, informatycznymi, jak również efektywnej komercjalizacji wyników badań. Doświadczenie zawodowe: doradca zespołów ekspertów w ramach Programów Przedakcesyjnych, członek komisji ekspertów Programów „Demonstrator", Działania 4.1.4 POIR, „Go Global", współautor założeń dla programu polskiego gazu łupkowego BlueGas, autor założeń i koordynator wdrożenia systemu centralnej ewidencji i satelitarnego monitorowania statków rybackich (VMS – Vessel Monitoring System w technologii Inmarsat), autor koncepcji oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych" realizowanego przez Ministerstwo Finansów. Twórca i developer parków wiatrowych oraz koncepcji pierwszej w Europie elektrowni hybrydowej (wiatrowo-słonecznej). Koordynator i współtwórca wielu przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz współautor licznych zgłoszeń patentowych

Jesteś tutaj: Home Sylwetki wykładowców Putynkowski Grzegorz