Guła Adam, prof.

ADAM GULA, ur. W 1941 we Lwowie. W 1965 r. ukończył studia fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach podejmuje pracę w Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1973 r. obronił pracę doktorską w dziedzinie oddziaływań cząstek elementarnych w zakresie wysokich energii. Pracując w tej dziedzinie odbył staże naukowe w CERN w Genewie i Rutherford Laboratory w Wielkiej Brytanii. Od końca lat 70-tych pracuje nad zagadnieniami syntezy jądrowej; kieruje badaniami grupy polskiej we współpracy z Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej i Leningradzkim Instytutem Fizyki Jądrowej. W 1988 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego za pracę z tego zakresu, a w r. 1994 uzyskuje tytuł profesora fizyki. Jest autorem lub współautorem ponad 60 prac z dziedziny fizyki cząstek elementarnych i syntezy jądrowej. W r. 1980 jest jednym z założycieli Polskiego Klubu Ekologicznego. Na początku lat 1990-tych przesuwa swoje zainteresowania na badania nad zrównoważonym rozwojem energetyki. Współtworzy polsko-amerykańską Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE), a w r. 2000 Stowarzyszenie The Krakow Institute for Sustainable Energy. Począwszy od r. 1992 kieruje pracami polskich zespołów w szeregu międzynarodowych projektów w zakresie efektywności energetycznej i energii odnawialnych w ramach programów USAID, GEF i EU (FP, THERMIE, SAVE, ALTENER, TEMPUS, EIE, Central Europe Programme or AsiaLink). W tej dziedzinie jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji i wystąpień na międzynarodowych konferencjach. Obecnie jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Energetyki i Paliw AGH.

Jesteś tutaj: Home Sylwetki wykładowców Guła Adam, prof.