Baggini Angelo

Angelo Baggini - zdjecie Angelo Baggini is currently aggregate professor of Electrical Engineering at University of Bergamo and international consultant in the energy sector (energy efficiency, power quality, renewables). Since 2014 he is guest professor at AGK Krakovia (Poland). He received his degree in Electrical Engineering cum laude from University of Pavia in 1993; his thesis research work in CESI Metrological Lab, was awarded with the "AEI Stefano e Flora Badoni" prize by AEI (Associazione Elettrotecnica Italiana). From 1993 to 1994 he prosecuted is research work both in CESI Metrological Lab in Milan and in Electrical Engineerig Department of University of Pavia focusing on EMC and PQ aspects of electrical measurements and electrical machinery construction. He received his PhD in Electrical Engineering from University of Pavia in 1997. Since 2013 he is chairman of Cenelec TC14 (Power Transformers – he was secretary in 2007-2013) and on behalf of CENELEC received the mandate from the European Commission for the preparation of the EN (European Norm) dealing with new energy efficiency classes of power transformers. He is working actively to the preparation of the new European Regulation on Power transformers under the Mandate 495 of the European Commission Directive 24/2011 EcoDesign. Since 2012 he is member of WG20 TC14 IEC Power transformer efficiency. Since 1997 he is a member of CEI TC14 and in 2007-2012 he has been member of SMB SG1 of IEC. Author of over 200 technical and scientific papers both on magazines and in national and international conferences either in the industry or at University. Author of PQ Handbook (2008) and Electrical Energy Efficiency (2012) published by Wiley and Sons.

Balcerek Przemysław, dr inż.

przemysław balcerek

 

Dr inż. Przemysław Balcerek

Jest absolwent Instytutu Energoelektryki Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.  W 2004 rozpoczął prace w Korporacyjnym Centrum Badawczym ABB jako pracownik naukowy. Obecnie koordynuje projekty z zakresu elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Główne zainteresowania naukowe to symulacja zjawisk przejściowych w systemach elektroenergetycznych, technika cyfrowa w zabezpieczeniach elektroenergetycznych, cyfrowe algorytmy pomiarowe dla zabezpieczeń oraz lokalizacja zwarć w liniach przesyłowych.

Barczentewicz Szymon

S.Barczentewicz - zdjeciemgr inż. Szymon Barczentewicz

Doktorant Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej w dziedzinie Elektrotechniki. Jego zainteresowania to: przetwarzanie sygnałów, pomiary i analiza systemu elektroenergetycznego, pomiary częstotliwości, pomiary fazora.

Bątkiewicz-Pantuła Marta, mgr inż.

Marta Bątkiewicz-Pantuła jest absolwentką Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Studia doktoranckie w zakresie urządzeń elektroenergetycznych ukończyła w Instytucie Energoelektryki tejże uczelni. Główne zainteresowania naukowe ukierunkowane są na problematykę związaną z jakością energii elektrycznej w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych oraz na wykorzystaniu źródeł odnawialnych w praktycznych rozwiązaniach technologicznych.

Benysek Grzegorz, prof.

benysekUkończył Wydział Elektryczny Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze w 1994 roku, od 2008 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego badania naukowe koncentrują się głównie na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem układów energoelektronicznych w systemie elektroenergetycznym jak i na eliminacji negatywnego oddziaływania rozproszonych źródeł energii na sieć elektroenergetyczną.

Członek komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji licznych konferencji krajowych i międzynarodowych. Recenzent dla IEEE Transactions on Power Electronics oraz SPRINGER London. Członek Regionalnej Rady do spraw Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego w ramach której współtworzył strategię wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubuskim. Członek Zarządu Zielonogórskiego Towarzystwa Energetyki Odnawialnej. Członek Komisji Nauk Elektrycznych Polskiej Akademii Nauk oddział w Poznaniu. Dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Działa na rzecz budowy społeczeństwa świadomego energetycznie oraz intensyfikacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przemyśle energetycznym jak i ruchu kołowym. Koordynator wielu projektów europejskich m.in. w ramach programów PHARE, INTERREG, LRPO. Twórca Lubuskiego Samochodu Ekologicznego oraz współtwórca firmy EkoEnergetyka Zachód – firma realizuje m.in. projekt budowy w Polsce infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz projekt budowy przydomowych mikroelektrowni hybrydowych.

Autor ponad 120 prac naukowych, w tym między innymi: i˚ – monografia: Improvement in the quality of delivery of electrical energy using power electronics systems. Springer-Verlag London Limited, Londyn, ii˚ – monografia: Power electronics in smart electrical energy networks. Springer-Verlag London Limited, Londyn.

Biczel Piotr, dr inż.

Biczel PiotrDr inż. Piotr Biczel jest adiunktem w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Tytuł doktora nauk technicznych otrzymał w 2003 r., a magistra inżyniera w 1999 r. w Politechnice Warszawskiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej z zakresu zarządzania bezpieczeństwem. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami generacji rozproszonej, konstrukcji rozproszonych źródeł energii, integracji generacji rozproszonej z systemami elektroenergetycznymi, zasilaniem gwarantowanym i szeroko pojętym zastosowaniem przekształtników energoelektronicznych w energetyce i przemyśle.

Prywatnie jest ojcem dwojga budrysów, zapalonym turystą, piechurem, kanuistą i motocyklistą. Jest harcmistrzem w stanie spoczynku, byłym członkiem Straży Ochrony Przyrody, członkiem Pokojowego Patrolu WOŚP.

Bielewicz Jarosław

Jarosław Bielewicz – absolwent AGH WEAIiE. Od 2004 r. Główny Energetyk AGH. Prowadzi czynności ruchowe systemów elektroenergetycznych. Wdraża systemy monitoringu parametrów jakościowych energii elektrycznej. Prowadzi również zajęcia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, członek SEP. Zwolennik aktywnego uczestnictwa w rynku zakupów energii elektrycznej.

Bień Andrzej, prof.

dr hab. inż. Andrzej Bień prof. n. AGH urodził się w Warszawie w 1954 roku. Studiował , otrzymał stopień doktora a następnie obronił pracę habilitacyjną na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracuje w Katedrze Metrologii Akademii Górniczo-Hutniczej. Główne zainteresowania zawodowe są związane z pomiarami i systemami pomiarowymi z użyciem szybkich procesorów sygnałowych, w szczególności aplikacje związane z energią elektryczną i jej jakością. Pomiary oraz związane z nimi badania obejmują szeroko rozumianą analizę sygnałów, budowanie nowych sposobów mierzenia i nowych miar. Ostatnie lata działalności zawodowej to praca nad analizą sygnałów związanych z zaburzeniami niestacjonarnymi. Wyniki wieloletniej działalności naukowo-badawczej są zawarte w 121 publikacjach. Działalność dydaktyczna w skrócie to: wykłady „Metrologia”, opieka nad kołem naukowym i ponad 60 dyplomantów, w tym kilku laureatów konkursów na najlepsze prace dyplomowe. Prywatnie: zimą narty, latem turystyka piesza, wędkarstwo.

Blum Jürgen

Age: 40 years
Married: two children
16 years experience in Power Quality:
2005 – today : product manager Power Quality – A.Eberle GmbH & Co. KG
1995 – 2005: sales engineer and application engineer for Power Quality products LEM Norma GmbH
Member of the working group UK767.1 - EN50160

Bongiorno, Massimo

M.Bongiorno - photoMassimo Bongiorno received the M.Sc. degree in Electrical Engineering from the University of Palermo, Italy, in April 2002 and the Ph.D. degree from Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden in September 2007. From 2007 to 2010, he was an Assistant Professor at the Department of Energy and Environment at Chalmers University of Technology, where he became an Associate Professor in 2010. Since 2015, he holds the
position of Professor in Power Electronics applications for Power Systems. His research interests include application of power electronics in power systems, power systems dynamics and power quality

Borkowski Dariusz

D.Borkowski - zdjecieDr inż. Dariusz Borkowski, adiunkt w Katedrze Metrologii i Elektroniki AGH. W roku 2000 ukończył studia magisterskie na wydziale EAIiE AGH. W 2007 roku otrzymał tytuł doktora nauk technicznych specjalności Elektrotechnika na tym samym wydziale. W swojej pracy naukowej zajmuje się pomiarami parametrów systemu elektroenergetycznego, a w szczególności impedancji harmonicznej systemu oraz projektowaniem i budową rozproszonych systemów pomiarowych. Jego zainteresowania to metody statystycznej analizy danych i przetwarzania sygnałów, cyfrowe systemy pomiarowe, rozwój algorytmów pomiarowych dla energetyki i automotive oraz programowanie inteligentnych czujników. Jest autorem lub współautorem 41 publikacji naukowych. Prowadzi wykład i ćwiczenia z przedmiotu Metody numeryczne w elektrotechnice dla kierunku Elektrotechnika. Prywatnie miłośnik zwierząt, gór i offroadu.

Borkowski Tomasz

Tomasz Borkowski jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Obecnie członek zarządu MindMade sp. z o.o., spółki dostarczającej system komunikacji do projektu AMI w Energa Operator wykorzystujący wielosystemowe routery komórkowe - autorski i unikatowy w skali światowej pomysł spółki MindMade. Przez całe życie zawodowe związany z projektowaniem w dziedzinie elektroniki i teleinformatyki, zaczynając jako projektant, przez zarządzanie projektami do zarządzania firmą obecnie. Twórca pierwszego na świecie sprzętowego szyfratora dysków twardych. Współtwórca projektu Sylan będącego kompleksowym systemem do poufnej komunikacji głosowej zapewniającego ochronę do klauzuli "Tajne" włącznie i do dzisiaj używanego przez najważniejszych funkcjonariuszy w państwie. Specjalista w dziedzinach kryptografii, infrastruktury klucza publicznego (PKI), systemów na krzywych eliptycznych, metodologii oceny zabezpieczeń teleinformatycznych, optymalnej implementacji algorytmów kryptograficznych także z wykorzystaniem FPGA, radiowych systemów transmisyjnych do komunikacji M2M. Po pracy praktykuje jogę, gra na bębnach, ceni hiszpańskie czerwone wino.

Broda Grzegorz, mgr inż.

mgr inż. Grzegorz Broda Absolwent AGH, kierunek Automatyka. Doświadczenie zawodowe : programista sterowników przemysłowych w firmie Control-Process, od roku 1999 pracownik firmy Qumak SA poczynając od stanowiska Kierownika Projektu do Dyrektora Działu Zarządzania Kontraktami – obecnie.

Bulica Waldemar, mgr inż.

W.Bulica - zdjecieMrg inż. Waldemar Bulica (ur 1951) jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej (1976) i Podyplomowego Studium Pedagogicznego (1986). Ukończył studia podyplomowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach (2007). Systematycznie uczestniczy w różnych kursach i szkoleniach. W trakcie pracy na Politechnice Częstochowskiej (1983-1992) uczestniczył w pracach naukowo badawczych na Wydziale Elektrycznym i Wydziale Budowy Maszyn. Jest współautorem dwóch patentów, czterech publikacji i różnych opracowań zbiorowych związanych z prowadzonymi badaniami i dokumentacjami technologicznymi oraz wdrożeniami. Po ukończeniu studiów rozpoczął (1976) pracę w zakładach przemysłowych. Ukończył służbę wojskową jako podporucznik rezerwy (1978). Własną działalność gospodarczą, tworzenie oprogramowania, rozpoczął w 1992r. Wraz z Wspólnikami utworzył Pracownię Informatyki NUMERON s.c. (1995), która została przekształcona w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w 2000r. Wspólnik i Prezes Zarządu od 2001r do chwili obecnej.

Błajszczak Grzegorz, dr inż.

W latach 1984–1994 pracownik naukowy kolejno na Politechnice Warszawskiej, politechnice w Budapeszcie i na Uniwersytecie Rand Afrikaans w Johannesburgu. Specjalista ds. Współpracy z zagranicą w Energoprojekcie-Warszawa SA (1994–1995), menedżer ds. napędów i rezerwowego zasilania we francuskiej firmie Schneider Electric (1995–1996), zastępca dyrektora ds. szkoleń i wdrożeń w Europejskim Oddziale Sterowania Procesami firmy Westinghouse Electric (1996–1999). Od 1999 do 2012 roku zatrudniony w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych, obecnie PSE Operator SA, gdzie zajmował się usługami systemowymi, następnie rozliczeniami międzynarodowej wymiany energii, a w ostatnich latach wdrażaniem nowych technologii oraz jakością energii i zarządzaniem mocą bierną. Od lutego 2012 realizował półroczny projekt dot. układów sterowania elektrowni w Emerson Process Management Power & Water Solutions. Jest członkiem m.in.: SEP, IEEE, Eurelectric, Komitetu NOT ds. Gospodarki Energetycznej, Polskiego Komitetu Jakości i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej. Jest rzeczoznawcą w dziedzinie jakości energii elektrycznej, a także autorem ponad 120 publikacji naukowych i technicznych.

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Cetnarowicz Krzysztof, prof.

prof. Krzysztof Cetnarowicz jest profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zajmującym się od ponad 40 lat informatyką. W szczególności zajmuje się symulacją komputerową i wykorzystaniem koncepcji agenta w programowaniu systemów zdecentralizowanych, a także ich zastosowaniem w różnych dziedzinach, między innymi w zarządzaniu robotami mobilnymi. Aktualnie jest pracownikiem Instytutu Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.                                             

              

                

              

                 

          

Czarnecki Leszek, prof.

Prof. dr hab. inż. Leszek S. Czarnecki, Fellow IEEE, ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w 1962r. i rozpoczął pracę na tym Wydziale. W roku 1969 uzyskał, z wyróżnieniem, stopień doktora, a w roku 1984 stopień doktora habilitowanego. W latach 1984-86 pracował w Kanadyjskiej Akademii Nauk (NRC). W latach 1987-1989 był docentem na WSI w Zielonej Górze, a od 1989r. do chwili obecnej jest zatrudniony z tytułem Alfredo M. Lopez Distinguished Professor na Uniwersytecie Stanowym Luizjany, w USA.. Zajmuje się teorią mocy i właściwościami energetycznymi obwodów z przebiegami niesinusoidal-nymi. Jest autorem 220 artykułów naukowych, patentów i książek. Większość artykułów zostało opublikowanych w czasopismach międzynarodowych, takich jak Archiv fur Elektrotechnik, Proc. IEE, IEEE Transactions oraz IET. W roku 1996 za opracowanie teorii mocy asymetrycznych układów trójfazowych z przebiegami niesinusoidalnymi i metod kompensacji został uhonorowany stopniem Fellow of Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Jest Członkiem Zagranicznym PTETiS-u. Wykładał na uniwersytetach w Padwie, Mediolanie, Tokyo, na Taiwanie, w Chinach, Australii i Nowej Zelandii. Działalność naukową Prof. Czarnecki łączy z alpinizmem. W 1973r. przeszedł główną grań Tatr; w 1975r. był członkiem zespołu, który przeszedł po raz pierwszy, 5-cio tysięczną grań Ruwenzori i wszedł na wszystkie 5-cio tysięczne szczyty Afryki. W 1977 uczestniczył w narciarskim, 500 kilometrowym, trawersie Spitsbergenu. W 1979r. wszedł bez wspomagania tlenowego na wys. 8350m na Lhotse w Himalajach. Wspinał się w Andach, Dolomitach i górach Wrangella na Alasce. W 1999r. wszedł samotnie na McKinley'a, (6200m), najwyższy szczyt Ameryki Płn. Za działalność w USA na rzecz wejscia Polski do NATO, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasług Rzeczypospolitej Polskiej. Strona internetowa: www.lsczar.info

 

Czerwiński Andrzej, mgr inż.

 

Andrzej Czerwiński - polityk, samorządowiec, ekspert w dziedzinie energetyki. Prezydent miasta Nowego Sącza w latach 1994 - 2001, poseł na Sejm RP IV, V, VI i VII kadencji. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Energetyki. W minionych latach pracował nad kluczowymi projektami ustaw dotyczącymi utworzenia konkurencyjnego rynku energii, między innymi Ustawie o obowiązku sprzedaży energii na giełdach energii, Ustawie o efektywności energetycznej oraz Ustawie o inteligentnych sieciach. Obecnie przewodzi pracom parlamentarnym nad tzw. „trójpakiem”, czyli ustawą Prawo Energetyczne dotyczącą elektroenergetyki i ciepłownictwa, ustawą Prawo Gazowe oraz ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii.


Dmowski Antoni, prof.

antoni dmowski

Profesor zwyczajny, pracownik Politechniki Warszawskiej, związany z tą uczelnia od ponad 40 lat. W latach 1998-2009 pełnił funkcję kierownika Zakładu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w Instytucie Elektroenergetyki PW. Główne obszary działalności naukowej to: badania odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, elektrowni hybrydowych współpracujących z sieciami prądu stałego i przemiennego, ogniw paliwowych i ich współpracy z systemem energetycznym (dotyczy to głównie badania układów sterowania i układów mocy), badania układów przetwarzania napięć stałych i przemiennych w zastosowaniu do konstrukcji nowych systemów zasilania potrzeb własnych energetyki i telekomunikacji, badanie nowoczesnych układów zasilania linii technologicznych obsługiwanych przez roboty, badania nowoczesnych układów sterowania i nadzoru znajdujących zastosowanie do sterowania i kontroli linii produkcyjnych oraz nadzorowania i sterowania urządzeń technicznych i technologicznych.

W latach 1988-1990 odbywał szereg krotko- i długoterminowych staży naukowych i przemysłowych w renomowanych uczelniach europejskich i zakładach przemysłowych w Niemczech i Holandii (TH Aachen, TH Darmstadt, Ruhr Uniweristet itp. Zakłady BBC (ABB), Benining Von Mongold, REO, Huzer itp.). Z większością wymienionych placówek współpracuje do dziś. Jest autorem 6 monografii, autorem i współautorem ponad 100 publikacji krajowych i zagranicznych, 34 patentów i ponad 45 wdrożeń przemysłowych. Pod jego kierunkiem zakończono 17 prac doktorskich, kolejne cztery są w toku. Jest członkiem Komitetu Elektrotechniki PAN.

 

Dykiel Adam, mgr inż.

Adam Dykiel - magister inżynier elektryk o specjalności Przyrządy i Systemy Pomiarowe, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Pracę zawodową rozpoczął 1.06.1995 roku w Oddziale Dolnośląskim ZEUP POZYTON Sp. z o.o. biorąc udział w projektowaniu i wdrażaniu pierwszych w kraju systemów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej opartych o w pełni elektroniczne liczniki energii elektrycznej (m.in. urządzeń komunikacyjnych do zdalnej akwizycji danych pomiarowych z liczników oraz koncentratora liczników elektronicznych KWMS-3LAN). Od 1.09.1999 roku pracuje w Badawczo-Rozwojowej Spółdzielni Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki MIKRONIKA w Poznaniu (Oddział we Wrocławiu) jako specjalista ds. systemów pomiarowych energii. Odpowiedzialny jest za rozwój i wdrożenia systemu bilansowania mediów energetycznych Syndis-Energia. System ten jest autorskim rozwiązaniem firmy MIKRONIKA w zakresie zdalnego odczytu oraz bilansowania i rozliczeń mediów energetycznych. Syndis-Energia obejmuje zarówno rozwiązania sprzętowe jak i programowe i stanowi kompleksowe narzędzie służące do budowy systemów monitoringu energii elektrycznej zarówno dla przemysłu i elektroenergetyki zawodowej.

Jesteś tutaj: Home Sylwetki wykładowców