Rozproszony system monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej w sieci zasilającej AGH

 

Prezentowany rozproszony system monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej zbudowany został przez pracowników Katedry Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych Wydziału EAIiE we współpracy z Sekcją Głównego Energetyka AGH. Obejmuje swoim zasięgiem system zasilania AGH oraz Miasteczko Studenckie. Na chwilę obecną w skład systemu wchodzą następujące analizatory jakości energii elektrycznej:

 

Nr

System pomiarowy

Analizator

Producent

Link do strony producenta

1

ION Enterprise

ION7650

Schneider Electric
(Power Logic)

www.powerlogic.com

2

ENCORE Series System

61000 PQ

Gossen Metrawatt
(Dranetz BMI)

www.dranetz.com

3

WinPQ

PQI-DA

A-Eberle GmbH & Co. KG

www.aeberle.com

4

Quality Information System
QIS

QWave Power

Qualitrol Company LLC

www.qualitrolcorp.com

5

producent nie oferuje środowiska softwarowgo

PQube

Power Standards Lab

www.powerstandards.com

 

Wybrane punkty pomiarowe umożliwiają gromadzenie danych w trzech warstwach systemu zasilającego AGH: (a) zasilanie główne, (b) zasilanie wybranych budynków, (c) zasilanie wybranych laboratoriów lub odbiorników końcowych. Pomiary prowadzone są na dwóch poziomach napięć: SN (15/8,66 kV) i nN (400/230 V). Na chwilę obecną w systemie zasilającym AGH i MS AGH zainstalowano 15 analizatorów jakości energii elektrycznej różnych producentów.

Do systemów pomiarowych nr 1, 2 i 5 oraz związanych z nimi analizatorów możliwy jest zdalny dostęp za pomocą przeglądarki internetowej (dla systemu nr 1 wymagany jest Internet Explorer, dla systemu nr 2 wymagane jest zainstalowanie środowiska Java). Analizatory ION7650 posiadają wbudowany web server, stąd możliwy jest z nimi bezpośredni kontakt w celu podglądu stanu bieżącego. Systemy nr 3 i 4 nie są dostępne przez przeglądarkę internetową. Z systemem system nr 3 można komunikować się zdalnie np. z wykorzystaniem sieci internetowej, ale wymagane jest zainstalowanie na komputerze użytkownika aplikacji WinPQ (licencja) i odpowiedniej konfiguracji. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku systemu nr 4. Na komputerze użytkownika wymagana jest instalacja środowiska QIS (licencja) oraz modułu „serwer portu szeregowego – Ethernet” wraz z jego oprogramowaniem. Cechą wyróżniającą system nr 5 jest brak dedykowanego do obsługi analizatorów centralnego środowiska softwareowego oraz centralnej bazy danych. Każdy z analizatorów funkcjonuje niezależne. Dane zapisywane są bezpośrednio na 4 GB karcie SD zainstalowanej w analizatorze. Analizatory zapisują dane do plików o standardowych formatach. Zdalny dostęp do analizatorów PQube możliwy jest za pomocą wybudowanego web server’a, protokołów: ftp i Modbus oraz e-mail.

 


 

UWAGA

W przypadku problemów lub pytań proszę o kontakt: dr inż. Andrzej Firlit, tel.: 12 617 35 93, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Z racji prowadzonych badań niektóre z analizatorów i/lub sytemów pomiarowych mogą być czasowo niedostępne.

 

Ze względów bezpieczeństwa uczelnianej sieci komputerowej i internetowej AGH do połączenia z niektórymi analizatorami oraz do uruchomienia niektórych aplikacji konieczne będzie zainstalowanie na komputerze użytkownika aplikacji OpenVPN, w celu stworzenia tunelu do wewnętrznej sieci AGH. Komputery pracujące w uczelnianej sieci komputerowej AGH (USK AGH) chronione są firewallem, stąd nie ma do nich dostępu poza wewnętrzną siecią AGH. Aby umożliwić takie połączenie, stworzony został serwer VPN, pracujący w protokole OpenVPN. Przy jego pomocy można z dowolnego miejsca w Internecie połączyć się do wnętrza USK AGH. Połączenie wymaga klucza, który można otrzymać za pośrednictwem tego interfejsu. Usługa dostępna jest dla pracowników i studentów AGH. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.enter.agh.edu.pl. Zainstalowanie i uruchomienie OpenVPN nie w każdym przypadku gwarantuje połączenia z danym systemem pomiarowym lub analizatorem. Wymaga to udostępnienia odpowiednich portów przez Administratorów.

 


 

Wykorzystane analizatory jakości energii


 

Lokalizacja analizatorów jakości energii w AGH

 

map

 

Opis punktów pomiarowych

 

Nr punktu
pomiarowego

Lokalizacja

Analizator

Link

1

Zasilanie główne AGH

RS AGH 15 KV SEKCJA 1

ION7650

połącz

2

Zasilanie główne AGH

RS AGH 15 kV SEKCJA 2

ION7650

połącz

3

Lab.JEE – pawilon B1

400/230 V

ION7650

połącz

4

Lab.JEE – pawilon B1

400/230 V

61000 PQ

połącz

5

Lab.EEiAB – pawilon C1

400/230 V

PQube

połącz

6

Lab.EEiAB – pawilon C1

400/230 V

PQI-DA

----

 

 

  

Lab.JEE – Laboratorium Jakości energii elektrycznej – pawilon B1 (H12) – KANiUP, WEAIiE

Lab.EEiAB – Laboratorium Efektywności Energetycznej i Automatyki Budynków – pawilon C1 (510) – KANiUP, WEAIiE

 

INSTRUKCJA

* punkt pomiarowy oznaczony nr 1, 2, 3 - dostęp bezpośrednio do analizatora ION7650 - podgląd stanu bieżącego

* punkt pomiarowy oznaczony nr 4 - dostęp do strony www, dzięki której można połączyć się z analizatorem 61000 PQ, w celu podglądu stanu bieżącego należy wybrać zakładkę Real-time – wymagane jest zainstalowanie środowiska Java

* punkt pomiarowy oznaczony nr 5 - dostęp bezpośrednio do analizatora PQube (w celu podglądu stanu bieżącego należy wybrać link Meters/Mierniki)

* punkt pomiarowy oznaczony nr 6 - brak dostępu do analizatora PQI-DA – wyjaśnienie zamieszczono powyżej (WinPQ – system nr 3)

 

 

 


 

 

Lokalizacja analizatorów jakości energii na terenie Miasteczka Studenckiego AGH

 

map2

  

 Opis punktów pomiarowych

 

Nr punktu

pomiarowego

Lokalizacja Analizator Link
7

Basen AGH

Rozdzielnia sieciowa 15/0,4 kV

PQube

połącz
8

Hala Sportowa AGH

Zasilanie główne 400/230 V

PQube

połącz
9

Rozdzielnia sieciowa 15/0,4 kV
w DS Kapitol (DS-14)

(punkt zasilania m.in. dla DS-14)

PQube

połącz
10

Wydział Zarządzania

Zasilanie główne 400/230 V

QWave Power

---

 

 

INSTRUKCJA:

* punkty pomiarowe nr 7, 8, 9 - bezpośredni dostęp do analizatora PQube (w celu podglądu stanu bieżącego należy wybrać link Meters/Mierniki)

* punkt pomiarowy nr 10 - brak dostępu do analizatora PQI-DA – wyjaśnienie zamieszczono powyżej (QIS – system nr 4)

 


 

Dostęp do serwerów pomiarowych

W Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej znajdującym się w budynku B1 uruchomiono stanowiska komputerowe (serwery) do obsługi analizatorów. Na poszczególnych serwerach zainstalowano specjalistyczne oprogramowanie niezbędne dla danej grupy analizatorów rozmieszczonych w systemie zasilającym AGH i MS AGH. Z tego miejsca nadzorowana jest praca całego systemu monitorowania. Dokonywany jest automatyczny odczyt danych z analizatorów, które gromadzone są w bazach danych. Na podstawie danych historycznych można przeprowadzić różnego rodzaju analizy i dokonać oceny jakości dostarczanej energii elektrycznej do AGH. Pomiary prowadzone za pomocą analizatorów jakości energii elektrycznej umożliwiają również analizę zużycia energii elektrycznej.

 

Chcąc uzyskać dostęp do baz danych poszczególnych systemów pomiarowych lub analizatorów należy kliknąć w odpowiedni link. Zalogowanie się do systemu jest możliwe po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła:

 

Nazwa użytkownika (User Name):        gosc

Hasło (Password):                                 AGH

 

System pomiarowy

Analizator

Link

Uwagi

ION Enterprise

ION7650

połącz

dostęp możliwy tylko za pomocą
przeglądarki Internet Explorer

ENCORE Series System

61000 PQ

połącz

dostęp do zarejestrowanych danych
po wybraniu zakładki View lub Reports

(wymagana instalacja środowiska Java)

Quality Information System

QWave Power

wymagana jest instalacja oprogramowania QIS

WinPQ

PQI-DA

wymagana jest instalacja oprogramowania WinPQ

PQube 1

połącz

dostęp do zarejestrowanych danych
po wybraniu Trendy/Statystyki
(Trends/Statistics)

PQube 2

połącz

PQube 3

połącz

PQube 4

połącz

 

Jesteś tutaj: Home Power Quality