Materiały seminaryjne 2019


Akademia Inteligentnego Oświetlenia wg ES-SYSTEM S.A.  Krzysztof Dyrda  ES-System S.A
Strategia sterowania elektroenergetycznym mikrosystemem niskiego napięcia umożliwiająca jego elastyczną pracę w trybie połączenia z siecią zasilającą i w trybie wyspowym Michał Małaczek Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki

 

 

 

Układ sterowania filtrem aktywnym i dynamicznym stabilizatorem napięcia

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Materiały seminaryjne 2018


Jakość dostaw energii elektrycznej a Smart Metering w TAURON Dystrybucja S.A.

Bartosz Marczyński

TAURON Dystrybucja S.A.

Układ sterowania filtrem aktywnym i dynamicznym stabilizatorem napięcia

Krzysztof Kołek

Katedra Automatyki i Robotyki, AGH Kraków

Zaawansowana analiza mocy i jakości energii z wykorzystaniem wielokanałowych, synchronicznych systemów rejestracji danych firmy Dewetron

Adrian Drzazga Tespol sp. z o.o.

 

Układ sterowania filtrem aktywnym i dynamicznym stabilizatorem napięcia

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Materiały seminaryjne 2016


Ewolucja systemu elektroenergetycznego AGH - stan obecny oraz kierunki rozwoju

Jarosław Bielewicz

Dział Elektryczny AGH

Budowa magazynów energii z baterii akumulatorów cz. 1

Budowa magazynów energii z baterii akumulatorów cz. 2

Budowa magazynów energii z baterii akumulatorów cz. 3

Sławomir Kanoza HOPPECKE Baterie Polska Sp. z. o.o.
Inżynieria finansowa na rynku energii Jerzy Dzieża Wydział Matematyki Stosowanej AGH
Nowatorska konstrukcja jednostki bezzałogowej jako alternatywa dla konwencjonalnych jednostek wiropłatowych wykorzystywanych w eksploatacji i monitoringu infrastruktury przesyłu oraz dystrybucji energii elektrycznej Grzegorz Putynkowski Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
Analiza zapotrzebowania mocy elektrycznej oraz sposób zakupu energii elektrycznej dla obiektów Uczelni Jarosław Bielewicz Dział Elektryczny AGH
Budowa i zastosowania UPS Dynamicznych (Diesel Rotary UPS) wykorzystujących elektromechaniczne zasobniki energii, w kontekście korzyści dla użytkownika na bazie przykładowych wdrożeń w Polsce Dariusz Kucharski INVENTPOWER
Horyzont2020 - program badawczy Unii Europejskiej jako źródło finansowania projektów z obszaru SMART GRID Maria Śmietanka Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Activities on power electronics in power systems at Chalmers University of Technology Massimo Bongiorno Chalmers University of Technology, Department of Energy and Environment, Gothenburg, Sweden
REZIP - system lokalizacji zwarć i przywracania zasilania sieci SN alternatywą dla FDIR/SCADA Lech Wierzbowski Tavrida Electric Polska sp. z o.o.

Materiały seminaryjne 2015


Metody obliczania fazora w systemach elektroenergetycznych Szymon Barczentewicz

Wydział Metrologii i Elektroniki, AGH

Smart Grid - a po co to Panu? Waldemar Bulica Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o.

Wprowadzenie do programów EMRP i EMPIR cz 1

Wprowadzenie do programów EMRP i EMPIR cz 2

Zbigniew Ramotowski

Łukasz Litwiniuk

Główny Urząd Miar
Technologia szerokopasmowej komunikacji PLC dla systemów Smart Grid i Smart Metering Adam Dykiel Mikronika
Power Properties of Four-Wire Systems at Nonsinusoidal Supply Voltage Tracy N. Toups Louisiana State University, USA
Rewolucja w zakupie i sprzedaży prądu i gazu Danuta Staniszewska Ogarniamprad.pl
Mikroinstalacje w sieci dystrybucyjnej - przyłączenie i współpraca z siecią Maciej Mróz Tauron Dystrybucja
Modele współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw w oparciu o oprogramowanie MATLAB i Simulink - prawne aspekty licencjonowania Renata Lipczyńska Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o. sp.k.
European Regulation N 548/14 on power transformers performance Angelo Baggini University of Bergamo

Materiały seminaryjne 2013

 

1.

Phasor Measurements Units (PMUs) and Time Synchronization at European Utilities

Arbiter Company presentation

Roel de Vries, MSc EE

Arbiter Systems

2.

Obiekt Data Center - konsument energii i element sysemu Smart Grid

Grzegorz Broda 

Łukasz Matlak

QUMAK

3.

Taurony Dystrybucja S.A. Wybrane projekty AMI - case studies

Andrzej Korpol

Tauron Dystrybucja S.A.

4.

Równoległe kompensatory aktywne dużej mocy

Daniel Wojciechowski

Akademia Morska w Gdyni

5.

Globalna technoogia geotermalna

Andrzej M. Pawlak

AGH Kraków

6.

Moce i kompensacja reaktancyjna w liniowych obwodach trójfazowych

Leszek L. Czarnecki

Louisiana State University

7.

AMI - droga do SMART GRID

Tomasz Borkowski

Mind Made Sp z o.o.

 

   

   

Materiały seminaryjne 2014


Wykorzystanie metody rozkładu kanonicznego wektora zmiennych losowych w prognozowaniu Tomasz Popławski

Wydział Elektryczny, Politechnika Częstochowska

Metoda porównywania parami - podejście HRE Konrad Kułakowski Katedra Informatyki Stosowanej, WEAiIB AGH
Monitoring i ocena jakości energii w sieciach elektroenergetycznych z udziałem generacji rozproszonej Tomasz Sikorski Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii,
Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej
Indukcyjne systemy oświetleniowe - blaski i cienie technologii Tesli Piotr Siemiński Velldon Sp. z o.o.
Integracja rozproszonych źródeł energii w mikrosieci prądu stałego Piotr Biczel Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska

Smart Metering Smart Grid Ready – charakterystyka oczekiwań Regulatora w formie pakietu stanowisk

Tomasz Kowalak

Centrum Koordynacji Rozwoju Inteligentnych Sieci. Urząd Regulacji Energetyki

PhD project of TU/e students – state of the art Muhammad Babar Department of Electrical Engineering, Technische Universiteit Eindhoven,
Eindhoven, the Netherlands

Intelligent sensors for smart grids,

Application of the Tektronix Power Analyzer PA4000 for an investigation of the selected problems in the power electronics

Oliver Seidelmann,

Adrian Drzazga

DEWETRON GmBH

TESPOL Sp. z o.o.

Materiały seminaryjne 2012

 

1.

Czysta energia

prof. dr hab. inż. Andrzej Gołaś

Akademia Górniczo-Hutnicza

2.

Energetyka rozproszona na przykładzie wybranych krajów Azji Południowej

mgr inż. Krzysztof Piech

Doktorant wydziału EAIiE

3.

Oczekiwane przez pracodawców kompetencje absolwentów

mgr inż. Andrzej Diakun

Elektrotim S.A.

4.

Modern SCADA solutions for transmission and distribution of energy based on the zenon Energy Edition

Alexander Punzenberger

COPA-DATA GmbH

5.

Koncepcja sterowania hierarchicznego aktywną siecią dystrybucji energii elektrycznej

mgr inż. Piotr Włodarczyk

Akademia Górniczo-Hutnicza

6.

Małe elektrownie wodne w małopolsce

dr inż. Wacław Orlewski

Akademia Górniczo-Hutnicza

7.

Sterowanie systemów fotowoltaicznych dołączonych do sieci elektroenergetycznej

dr hab. inż. Robert Stala

Akademia Górniczo-Hutnicza

8.

Moce i kompensacja w układach z niesinusoidalnymi przebiegami prądu i napięcia

prof. Leszek Czarnecki

Louisiana State University

9.

Zaburzenia elektromagnetyczne przewodzone w systemach elektroenergetycznych typu Smart Grid

dr inż. Robert Smoleński

Uniwersytet Zielonogórski

10.

Zastosowanie rozproszonych systemów automatyki do sterowania elektrowniami i sieciami wysokich i średnich napięć

Rozproszony system sterowania napięciami i mocą bierną

dr inż. Grzegorz Błajszczak

Emerson Process Management Power & Water Solutions

 

   

   

Materiały seminaryjne 2011

 

14.

Rozproszony system monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej w sieci zasilającej AGH (RSM-JDEE). Power quality smart metering

dr inż. Andrzej Firlit

Akademia Górniczo-Hutnicza

13.

Inverters for Energy Supply from Photovoltaics: Technology and Challenges

dr. Edvin Kiel

SMA Solar Technology AG

12.

Bezprzewodowe sieci kontrolno-pomiarowe w aplikacjach przemysłowych

dr inż. Cezary Worek

mgr. inż. Łukasz Krzak

Akademia Górniczo-Hutnicza

11.

Rozwój energetyki wiatrowej w południowo-wschodniej Polsce na przykładzie województwa podkarpackiego

prof. Ireneusz Soliński

Akademia Górniczo-Hutnicza

10.

Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych - element sieci Smart Grid

prof. Grzegorz Benysek

Uniwersytet Zielonogórski

9.

Energetyka jądrowa - stan obecny, perspektywy rozwoju

prof. Jerzy Niewodniczański

Wydz. Energetyki i Paliw

8.

Dlaczego energia jądrowa?

prof. Stefan Taczanowski

Akademia Górniczo-Hutnicza

7.

Doświadczenia aplikacyjne napędów dużej mocy

mgr inż. Adam Pozowski

Siemens sp z o.o.
6.

Czy biomasa dla elektrowni to dobre rozwiązanie?

prof. Adam Guła

Akademia Górniczo-Hutnicza
5.

PQI-D - Power Quality Interface & fault recorder for Low, Medium and High Voltage Networks

Jurgen Blum

A. Eberle GmbH & Co. KG
5. Nadprzewodnikowe zasobniki energii (SMES)

prof. Antoni Cieśla

Akademia Górniczo-Hutnicza
4.

Zasobniki energii

prof. Piotr Tomczyk Akademia Górniczo-Hutnicza
3.

Nowoczesne pomiary w energetyce

prof. Andrzej Bień Akademia Górniczo-Hutnicza
2.

Metody automatyki, a sterowanie i monitorowanie sytemów energetycznych

prof. Wojciech Grega

Akademia Górniczo-Hutnicza

1.

Zdecentralizowane systemy komputerowe w cyberprzestrzeni i rzeczywistej przestrzeni

prof. Krzysztof Cetnarowicz Akademia Górniczo-Hutnicza

   

   

Materiały seminaryjne 2010


1. Innowacyjna energetyka prof. Jan Popczyk Politechnika Śląska
2. Układy energoelektroniczne w systemach dystrybucji energii elektrycznej prof. Ryszard Strzelecki Akademia Morska w Gdyni
3. Układy przyłączające źródła energii odnawialnej do sieci zasilającej prof. Antoni Dmowski Politechnika Warszawska
4. Metody pozyskiwania danych w systemie SYNDIS ENERGIA dla wielkoobszarowego odczytu liczników energii elektrycznej

mgr inż. Piotr Kaliski

mgr inż. Tomasz Hojak

MIKRONIKA
5. Wpływ generacji wiatrowej na własności dynamiczne systemu elektroenergetycznego prof. Zbigniew Lubośny Politechnika Gdańska

6.

Koncepcja inteligentnych sieci elektroenergetycznych prof. Irena Wasiak Politechnika Łódzka
7. Applications of EMT Programs in Smart Grids and DG Juan Carlos Garcia Alonso P.Eng.

Manitoba HVDC

Research Centre

8.

Rozwiązania "smart" w elektroenergetyce - moda czy konieczność ?

Załącznik do prezentacji

prof. Jacek Malko Politechnika Wrocławska
9. Ocena jakości energii elektrycznej w systemach wydzielonych na przykładzie sieci okętowych prof. Janusz Mindykowski Akademia Morska w Gdyni

10.

Bezpieczeństwo elektromagnetyczne kraju a inteligentne systemy dostawy energii elektrycznej dr inż. Maciej Mroczkowski Wojskowa Akademia Techniczna

11.

Synchrofazory na straży stabilności elektroenergetycznej dr inż. Przemysław Balcerek ABB Corporate Research Kraków

12.

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń automatyki systemów energetycznych i energoelektronicznych mgr inż. Donat Zemełko Instytut Automatyki Systemów Energetycznych

13.

Inteligentna elektryczność - efektywna energia dla zrównoważonego świata dr inż. Marek Fulczyk ABB Corporate Research Kraków

14.

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do oceny wpływu pracy odbiorników nieliniowych na jakość energii elektrycznej dr inż. Marek Gała Politechnika Częstochowska

     

Jesteś tutaj: Home Materiały seminaryjne