Harmonogram 2015

 
Konwersatorium "Platforma technologiczna smart grid" - harmonogram spotkań w 2015 roku:
 

Data  Tytuł  Wykładowca Afiliacja
1. 21.01.2015 godz. 11:00 B-1 sala 102, (1. piętro)

Metody obliczania fazora w systemach elektroenergetycznych

mgr inż. Szymon Barczentewicz

Katedra Metrologii i Elektroniki, AGH

2.

27.03.2015 godz. 12:00, B1 sala 4 (parter)

Smart Grid - a po co to Panu?

Waldemar Bulica

Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o

3.

14.04.2015 godz. 12:00 B1 sala 4 (parter)

Wprowadzenie do programów EMRP i EMPIR

Zbigniew Ramotowski, Łukasz Litwiniuk

Główny Urząd Miar

4.

16.04.2015 godz. 11:00 B1 sala 113a (1. piętro)

Technologia szerokopasmowej komunikacji PLC dla systemów smart grid i smart metering

Adam Dykiel

Mikronika

5.

22.06.2015 (piątek) godz. 11:30, B1 sala 4 (parter)

Power Properties of Four-Wire Systems at Nonsinusoidal Supply Voltage.

Working Active Power Concept in a Three Phase System.

Paul M. Haley,

Tracy N. Toups

Louisiana State University, USA

6.

Wystąpienie odwołane

Digital current control of grid-connected converters

Nils Hoffmann

Ingenieurbüro Hoffmann GmbH, Halle Germany

7.

30.09.2015, godz. 11:30, B1 sala 014 (niski parter)

Rewolucja w zakupie i sprzedazy prądu i gazu

Danuta Staniszewska

Ogarniamprad.pl sp. z o.o.

8. 21.10.2015, godz. 11:00, B1 sala 4 (parter) Mikroinstalacje w sieci dystrybucyjnej - przyłączenie i współpraca z siecią Maciej Mróz Tauron Dystrybucja
9. 1.12.2015, godz. 11:30, B1 sala 4 Modele współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw w oparciu o oprogramowanie MATLAB i Simulink - prawne aspekty licencjonowania Renata Lipczyńska

Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o. sp.k.

10. 9.15.2015, godz. 9:30, B1 sala 4 European Regulation N 548/14 on power transformers performance Angelo Baggini University of Bergamo

Harmonogram 2014

 
Konwersatorium "Platforma technologiczna smart grid" - harmonogram spotkań w 2014 roku:
 

Data  Tytuł  Wykładowca Afiliacja
1. 28.01.2014 godz. 12:00 B-1 sala 4, parter Smart Metering Smart Grid Ready - charakterystyka oczekiwań Regulatora w formie pakietu stanowisk

dr Tomasz Kowalak

Urząd Regulacji Energetyki
2. 11.02.2014 godz. 12:00 B-1 sala 4, parter Integracja rozproszonych źródeł energii w mikrosieciach prądu stałego

dr inż. Piotr Biczel

Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

3. 25.02.2014, godz. 12:30 B-1 sala 4, parter Wykorzystanie grawitacyjnego spływu wody do krakowskiego systemu zaopatrzenia w wodę do produkcji energii elektrycznej

dr inż. Tadeusz Żaba

MPWiK Kraków

4.

04.03.2014

godz. 12:00 B-1 sala 4, parter

Indukcyjne systemy oświetleniowe - blaski i cienie technologii Tesli

Piotr Siemiński

Velldon Sp. z o.o.

5.

13.05.2014, godz. 10:00 B-1 sala 4, parter

Pilotażowe uruchomienie mechanizmów redukcyjnych i interwencyjnych na terenie dystrybucyjnym TAURON

Konrad Kula

Marta Sobczak

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

6.

16.05.2014, godz. 11:00 B-1 sala 4, parter

Monitoring i ocena jakości energii w sieciach elektroenergetycznych z udziałem generacji rozproszonej

dr inż. Tomasz Sikorski

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii

7.

24.06.2014, godz. 12:00 B-1 sala 4 (parter)

Metoda Porównywania Parami - podejście HRE

dr Kondrad Kułakowski

Katedra Informatyki Stosowanej, WEAiIB, AGH

8.

1.07.2014, godz. 12:00, B1 sala 102 (1. piętro)

Wykorzystanie metody rozkładu kanonicznego wektora zmiennych losowych w prognozowaniu

dr hab. inż. Tomasz Popławski, prof. PCz

Wydział Elektryczny, Politechnika Częstochowska

9. 6.10.2014, godz. 12:00, B1 sala 4 (parter)

PhD project of TU/e students – state of the art

Muhammad Babar

Department of Electrical Engineering, Technische Universiteit Eindhoven, the Netherlands

10. 7.10.2014, godz. 12:00, B1 sala 4 (parter)  Intelligent sensors for smart grids Oliver Seidelmann
DEWETRON GmbH, Gratz, Austria
 

Harmonogram 2013

 
Konwersatorium "Platforma technologiczna smart grid" - harmonogram spotkań w 2013 roku:
 

Data  Tytuł  Wykładowca Afiliacja
1. 10.01.2013 godz. 11:00 B-1 sala 4, parter Wdrożenie technologii Smart Grid w Tauron Dystrybucja S.A.

dr inż. Marek Rogóż

Tauron Dystrybucja S.A.
2. 16.01.2013 godz. 9:00 B-1 sala 4, parter Phasor Measurement Unit (PMUs) and Timing at European Utilities

Roel de Vries, MSc EE

Arbiter Systems, Inc
3. 30.01.2013 godz. 10:00 B-1 sala 4, parter Zagadnienia budowy modelu referencyjnego architektury systemów oprogramowania na przykładzie rozwiązań Smart Grid

dr hab. inż. Jan Werewka

AGH, Wydz. EAIiB, Katedra Informatyki Stosowanej
4. 13.03.2013 godz. 11:00 B-1 sala 4, parter Różnice pomiędzy oprogramowaniem BMS i Smart Grid na przykładzie produktów firmy Schneider Electric

dr inż. Marcin Pawlik

AGH, Wydz. Zarządzania, Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów
5. 27.03.2013 godz. 11:00 B-1 sala 15, parter Obiekt Data Center - konsument energii i element sysemu Smart Grid

mgr inż. Grzegorz Broda

mgr inż.

Łukasz Matlak

Qumak-Sekom S.A.
6. 24.04.2013 godz. 11:15 B-1 sala 4, parter Czy można obiektywnie ocenić wpływ systemów automatyki i zarządzania na efektywność energetyczną budynków? mgr inż. Paweł Kwasnowski

Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii

7. seminarium odwołane
Integracja rozproszonych źródeł energii w mikrosieci prądu stałego dr inż. Piotr Biczel

Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska

8. 05.06.2013 godz. 11:00 B-1 sala 4, parter Wybrane projekty AMI w Tauron Dystrybucja S.A. - case studies

 Andrzej Korpol

Dyrektor Departamentu, Departament Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych TAURON Dystrybucja

Tauron Dystrybucja S.A.
9.

 

19.06.2013 godz.

11:00 B-1 sala 4, parter

Równoległe kompensatory aktywne dużej mocy dr inż. Daniel Wojciechowski

Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny, Katedra Automatyki Okrętowej

10.

29.07.2013 godz.

11:00 B-1 sala 102 

Procedury obliczania wskaźników migotania światła dla celów oceny jakości energii elektrycznej mgr inż. Marta Bątkiewicz-Pantuła

Politechnika Wrocławska, Instytun Energoelektryki

11.

20.09.2013

godz. 11:00, B-1, sala 014

Kompensacja reaktancyjna w układach trójfazowych prof. Leszek Czarnecki

Louisiana State University

12.

18.10.2013

godz. 11:00

B-1, sala 4

Wybrane zagadnienia eksploatacyjne technologii HVDC Artur Szewczyk

HVDC Engineering sp. z o.o.

13

18.10.2013

godz. 11:00

B-1, sala 4

Perspektywy rozwoju fotowoltaiki, nowe trendy
prof. Tomasz Stapiński

AGH Kraków,

Katedra Elektroniki

13.

Seminarium przełożone. Termin w trakcie ustaleń.

Smart Metering Smart Grid Ready - charakterystyka oczekiwań Regulatora w formie pakietu stanowisk dr inż. Tomasz Kowalak

Centrum Koordynacji Rozwoju Inteligentnych Sieci. Urząd Regulacji Energetyki

14.

03.12.2013

AMI droga do Smart Grid - doświadczenia w realizacji i nowe wyzwania Tomasz Borkowski

MindMade sp. z o.o.

15.

18.12.2013

Globalna technologia geotermalna
Prof. dr hab. inż. Andrzej Pawlak

 

Harmonogram 2012

Konwersatorium "Platforma technologiczna smart grid" - harmonogram spotkań w 2012 roku
 
 

1. Data  Tytuł  Wykładowca Afiliacja
2. 20.01.2012 godz. 11:00 B-1, sala 4, parter Czysta energia  prof. Andrzej Gołaś Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
3. 01.02.2012 godz. 13:00 Aula AGH Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej - stan obecny i podstawowe wyzwania mgr inż. Marek Woszczyk Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Urząd Regulacji Energetyki 
 Seminarium przeprowadzone w ramach Forum Nowej Gospodarki
4.  02.02.2012 godz. 11:00 B-1, sala 4, parter Energetyka rozproszona na przykładzie wybranych krajów Azji Południowej mgr inż. Krzysztof Piech Doktorant wydziału EAIiE
5.  15.02.2012 godz. 11:00 B-1, sala 4, parter Modern SCADA solutions for transmission and distribution of energy based on the zenon Energy Edition Alexander Punzenberger  COPA-DATA GmbH
6. 01.03.2012 godz. 11:00 B-1, sala 4, parter Nowoczesne systemy automatyki zabezpieczeniowej dr inż. Przemysław Balcerek dr inż. Marek Wrześniak Korporacyjne Centrum Badawcze ABB w Krakowie
7. 15.03.2012 godz. 11:00 B-1, sala 4, parter  Oczekiwane przez pracodawców kompetencje absolwentów mgr inż. Andrzej Diakun Elektrotim S.A.
8. 02.04.2012 godz. 13:00 B-1, sala 4, parter Koncepcja ustawy o wdrożeniu systemów pomiarowo - rozliczeniowych w niektórych sektorach infrastrukturalnych. Perspektywa ustawodawcy. mgr inż. Andrzej Czerwiński  Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki 
9. 18.04.2012 godz. 11:00 B-1, sala 4, parter Koncepcja sterowania hierarchicznego aktywną siecią dystrybucji energii elektrycznej mgr inż. Piotr Włodarczyk Doktorant Wydziału EAIiE
10. 23.04.2012 godz. 11:00 B-1, sala 4, parter Budowa i eksploatacja pierwszej farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w Wierzchosławicach (Perspektywy rozwoju OZE w gminie)  mgr inż. Marcin Wasa Energia Wierzchosławice Sp. z o.o.
11. 07.05.2012 godz. 11:00 B-1, sala 4, parter Zastosowanie zbiorów rozmytych w opisie i optymalizacji właściwości energetycznych obwodów elektrycznych jako rozwinięci i uogólnienie klasycznych metod dr inż. Krzysztof Dębowski Politechnika Śląska
12. 09.05.2012 godz. 11:00 B-1, sala 4, parter Sterowania systemów fotowoltaicznych dołączonych do sieci elektroenergetycznej  dr hab. inż. Robert Stala Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych AGH
13. 23.05.2012 godz. 11:00 B-1, sala 4, parter Małe elektrownie wodne w Małopolsce dr inż. Wacław Orlewski Katedra Maszyn Elektrycznych AGH
14. 06.06.2012 godz. 11:00 B-1, sala 4, parter Wykorzystanie inteligentnej energetyki w przemyśle - kogeneracja jako przykład energetyki rozproszonej dr inż. Tadeusz Żaba Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Kraków
15. 03.07.2012 godz. 10:00, B1 sala 4 Teorie mocy i kompensacja w obwodach z niesinusoidalnymi przebiegami prądu i napięcia prof. dr hab. inż. Leszek Czarnecki Louisiana State University
16.
08.10.2012 godz. 10:00 B-1, sala 4, parter
Zaburzenia elektromagnetyczne przewodzone w systemach elektroenergetycznych typu Smart Grid

dr inż. Robert Smoleński

Instytut Inżynierii Elektrycznej

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Uniwersytet Zielonogórski

17. 16.10.2012 godz. 11:00 B-1, sala 4, parter Zastosowanie rozproszonych systemów automatyki do sterowania elektrowniami i sieciami wysokich i średnich napięć

dr inż. Grzegorz Błajszczak

Emerson Process Management Power & Water Solutions, Warszawa
18.
30.10.2012 godz. 11:00 B-1, sala 4, parter
Ochrona urządzeń elektroenergetycznych do przepięć piorunowych i łączeniowych

dr hab. inż. Jakub Furgał, prof. AGH

Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki AGH
19.
13.11.2012 godz. 11:00 B-1, sala 4, parter Rozwiązania informatyczne w Green AGH Campus

dr hab. Leszek Kotulski, prof. AGH

Katedra Informatyki Stosowanej, Wydz. EAiIB
19.
27.11.2012 godz. 11:00 B-1, sala 4, parter
Spojrzenie na problematykę badań EMC dla SMART GRID: nowe zjawiska. zagadnienia i procedury badawcze

mgr inż. Grzegorz Modrykamień

EM Test GmbH
20.
11.12.2012 godz. 12:30 B-1 sala 4, parter
Budynek jako wytwórca i odbiorca energii ze źródeł rozproszonych

dr Stanisław Grygierczyk

Park Naukowo-Technologiczy Euro-Centrum Sp. z o.o.

Harmonogram 2011

Konwersatorium "Platforma technologiczna smart grid". Harmonogram spotkań w 2011 roku.


1. Data Wykładowca Afiliacja Tytuł
2. 14.12.2011 (środa) godz. 11:00 B.1, s.4 dr inż. Cezary Worek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. mgr inż. Łukasz Krzak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Katedra Elektroniki AGH Bezprzewodowe sieci kontrolno pomiarowe w zastosowaniach przemysłowych
3. 01.12.2011 (czwartek) godz. 11:00 B1, s.4 prof. Ireneusz Soliński Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydz. Górnictwa i Geoinżynierii Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce południowo-wschodniej na przykładzie województwa podkarpackidego
4. 17.11.2011 (czwartek) godz. 13:00 B.1, s.4 prof. Tadeusz Sobczyk Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. dr inż. Tomasz Węgiel Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. dr inż. Witold Mazgaj Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Politechnika Krakowska Trendy rozwojowe Małych Elektrowni Wodnych (MEW)
5. 03.11.2011 (czwartek) godz. 11:00 B.1, s.4 dr inż. Andrzej Firlit mgr inż. Władysław Łoziak mgr inż. Jarosław Bielewicz Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych Sekcja Głównego Energetyka AGH System monitorowania warunków dostawy energii elektrycznej w sieci zasilającej AGH
6. 27.10.2011 (czwartek) godz. 9:30 B.1, s.4 prof. Grzegorz Benysek Uniwersytet Zielonogórski Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych - element sieci Smart Grid
7. 20.10.2011 (czwartek) godz. 11:30 B.1, s.121, I piętro prof. Jan Popczyk Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.   Politechnika Śląska Synergetyka. Synteza energetyki, domu plus-energetycznego, samochodu elektrycznego i rolnictwa energetycznego w środowisku Smart Grid i ekologicznym
8. 06.10.2011 (czwartek) godz. 11:00 B.1, s.4 prof. Jerzy Niewodniczański Wydz. Energetyki i Paliw Energetyka jądrowa - stan obecny, perspektywy rozwoju
9. 02.06.2011 (czwartek) godz. 11:00 B.1, s.4 prof. Adam Guła Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Wydz. Energetyki i Paliw Czy biomasa dla elektrowni to dobre rozwiązanie?
10. 18.05.2011 (środa) godz. 11:00 B.1, s.4 prof. Stanisław Piróg Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych Wirujące zasobniki energii
11. 05.05.2011 (czwartek) godz. 11:00 B.1, s.4 prof. Antoni Cieśla Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki Wydz. EAiiE Nadprzewodnikowe zasobniki energii (SMESy)
12. 14.04.2011 (czwartek) godz. 12:00 B.1, s.4 prof. Piotr Tomczyk Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Wydz. Energetyki i Paliw Zasobniki energii
13. 30.03.2011 (środa) godz. 11:00 B.1, s.4 prof. Andrzej Bień Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Katedra Metrologii Wydz. EAIiE Pomiary elektryczne w nowoczesnych systemach elektroenergetycznych
14. 24.03.2011 (czwartek) godz. 13:00 B.1, s.4 mgr inż. Adam Pozowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Siemens sp. z o.o. Industry Sector Drive Technologies Division Large Drives Doświadczenia w aplikowaniu układów napędowych o mocy 400-4000 kW na napięcia 400-6000 V ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zakłóceń elektrycznych generowanych do sieci zasilającej
15. 17.03.2011 (czwartek) godz. 11:00 B.1, s.4 prof. Stefan Taczanowski taczanowski @novell.ftj.agh.edu.pl Katedra Energetyki Jądrowej Wydz. Energetyki i Paliw Dlaczego energetyka jądrowa?
16.  25.02.2011 (piątek) godz. 11:00 B.1,s.4  prof. Wojciech Grega Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Katedra Automatyki Wydz. EAiiE  Metody automatyki, a sterowanie i monitorowanie systemów energetycznych
17.   3.02.2011 (czwartek) godz. 11:00 B.1,s.4  prof. Krzysztof Cetnarowicz  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Katedra Informatyki Wydz. EAiiE  Zdecentralizowane systemy komputerowe w cyberprzestrzeni i rzeczywistej przestrzeni

  

 

   

        

Harmonogram 2010

 

Konwersatorium "Platforma technologiczna smart grid". Harmonogram spotkań w 2010 roku.

 

  Data Wykładowca Afiliacja Tytuł

13.

08.12.2010 dr inż. Marek Fulczyk

Korporacyjne Centrum Badawcze ABB w Krakowie

Inteligentna elektryczność - efektywna energia dla zrównoważonego świata

12.

02.12.2010

mgr inż. Donat Zemełko

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń automatyki i systemów energetycznych i energoelektronicznych

11.

24.11.2010

dr inż. Przemysław Balcerek

Korporacyjne Centrum Badawcze ABB w Krakowie

Synchrofazory na straży stabilności sieci elektroenergetycznej

10. 18.11.2010

dr inż. Maciej Mroczkowski

Wojskowa Akademia Techniczna

Bezpieczeństwo elektromagnetyczne kraju a inteligentne systemy dostawy energii elektrycznej

9. 26.10.2010

prof. Janusz Mindykowski

Akademia Morska w Gdyni Ocena jakości elektrycznej w systemach wydzielonych na przykładzie sieci okrętowych
8. 13.10.2010

prof. Jacek Malko

Politechnika Wrocławska Rozwiązania "smart" w elektroenergetyce - moda czy konieczność
7. 10.10.2010 Juan Carlos Garcia, MSc Manitoba HVDC Research Centre Applications of EMT Programs in Smart Grids and DG
6. 22.06.2010 prof. Irena Wasiak Politechnika Łódzka Koncepcja inteligentnych sieci elektroenergetycznej
5. 10.06.2010 prof. Zbigniew Lubośny Politechnika Gdańska Wpływ generacji wiatrowej na na własności dynamiczne systemu elektroenergetycznego
4. 26.05.2010

mgr inż. Piotr Kaliski

mgr inż. Tomasz Hojak

Mikronika Metody pozyskiwania danych w systemi SYNDIS ENERGIA dla wielkoobszarowego odczytu liczników energii elektrycznej
3. 13.05.2010 prof. Antoni Dmowski Politechnika Warszawska Układy przyłączające źródła energii odnawialnej do sieci zasilającej
2. 20.03.2010 prof. Ryszard Strzelecki Akademia Morska w Gdyni Układy elektroenergetyczne w systemach dystrybucji energii elektrycznej
1.

04.03.2010

prof. Jan Popczyk

Politechnika Śląska Innowacyjna energetyka

 

 

 

Jesteś tutaj: Home Harmonogramy archiwalne