Kocioł elektryczny - czyste źródło ciepła

Arkadiusz Świerad

KOSPEL S.A.

Wyznaczanie budżetu niepewności w pomiarach wybranych parametrów jakości energii elektrycznej

Przemysław Otomański

Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska

Akumulacja energii cieplnej w elektrycznych systemach grzewczych, jako metoda podniesienia efektywności wykorzystania OZE Władysław Grodniewicz ELEKTROTERMIA sp. z o.o. sp. k.
Bezpieczna i pewna synchronizacja czasu w ważnej infrastrukturze państwowej w oparciu o efekty projektów DEMETRA, TAKT i SAFE TIME Tomasz Widomski ELPROMA
Ciągłość dostaw energii elektrycznej oraz jej wpływ na rozliczenia za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa sieciowe Marek Gała Zakład Badań Jakości Energii Elektrycznej,  Instytut Elektrotechniki Przemysłowej,
Politechnika Częstochowska
Integracja źródeł generacji wiatrowej i słonecznej z krajową siecią energetyczną w oparciu o elektrownie szczytowo-pompowe Jakub Jurasz Katedra Inżynierii Zarządzania Wydziału Zarządzania, AGH Kraków
Wykorzystanie techniki pomiarów synchronicznych do podniesienia świadomości sytuacyjnej w systemie elektroenergetycznym Mariusz Talaga Energotest Sp. z o.o.
Metoda szacowania poziomu emisji harmonicznych Dariusz Borkowski Katedra Metrologii i Elektroniki, AGH w Krakowie
Jesteś tutaj: Home Download Seminaria 2017