Materiały seminaryjne 2012

 

1.

Czysta energia

prof. dr hab. inż. Andrzej Gołaś

Akademia Górniczo-Hutnicza

2.

Energetyka rozproszona na przykładzie wybranych krajów Azji Południowej

mgr inż. Krzysztof Piech

Doktorant wydziału EAIiE

3.

Oczekiwane przez pracodawców kompetencje absolwentów

mgr inż. Andrzej Diakun

Elektrotim S.A.

4.

Modern SCADA solutions for transmission and distribution of energy based on the zenon Energy Edition

Alexander Punzenberger

COPA-DATA GmbH

5.

Koncepcja sterowania hierarchicznego aktywną siecią dystrybucji energii elektrycznej

mgr inż. Piotr Włodarczyk

Akademia Górniczo-Hutnicza

6.

Małe elektrownie wodne w małopolsce

dr inż. Wacław Orlewski

Akademia Górniczo-Hutnicza

7.

Sterowanie systemów fotowoltaicznych dołączonych do sieci elektroenergetycznej

dr hab. inż. Robert Stala

Akademia Górniczo-Hutnicza

8.

Moce i kompensacja w układach z niesinusoidalnymi przebiegami prądu i napięcia

prof. Leszek Czarnecki

Louisiana State University

9.

Zaburzenia elektromagnetyczne przewodzone w systemach elektroenergetycznych typu Smart Grid

dr inż. Robert Smoleński

Uniwersytet Zielonogórski

10.

Zastosowanie rozproszonych systemów automatyki do sterowania elektrowniami i sieciami wysokich i średnich napięć

Rozproszony system sterowania napięciami i mocą bierną

dr inż. Grzegorz Błajszczak

Emerson Process Management Power & Water Solutions

 

   

   

Jesteś tutaj: Home Download Seminaria 2012