EMC Europe 2014 – Preliminary program available on website

The review process is now over and we have accepted more than 250 contributions so we can promise you a very interesting and packed program!

On Monday, September 1 we will have five parallel sessions with tutorials, workshops and special sessions. On Tuesday through Thursday
we will have four parallel oral sessions with more than 160 presentations, and three poster sessions with about 100 posters. In addition to this we have on Tuesday three distinguished keynote presentations.

The preliminary program overview is now available at the conference website.

Your EMC Europe 2014 organising team wishes you a Happy Easter!

ISGC&E 2013

INTERNATIONAL SMART GRID CONFERENCE & EXHIBITION (ISGC&E 2013) to be held in Jeju Island, Korea, for July 8-11, 2013. The ISGC&E 2013 will cover a wide range of studies and products for Smart Grid development, and welcome research articles from academicians and engineers involved in various aspects of Smart Grid development in respective countries to present the state-of-the-art concepts and technologies. Jeju Island, the venue of this conference, holds the Smart Grid Test-bed demonstration project of Korea, which is scheduled for completion in May 2013. The island also has a number of World Heritage sites: Halla Mountain, Seongsan Ilchulbong Peak, and Lava Tube system, and attracts millions of tourists annually. The conference will provide a great opportunity to experience up-to-date technologies, exchange innovative ideas and latest developments and promote discussions for future research and development.

Papers are solicited on unpublished original research work, experimental efforts, simulation results, practical products and commercial application in all fields of Smart Grids. Topics of interest are, but not limited to:

SMART GRID INFRASTRUCTURE AND FUNDAMENTALS: smart grid devices and architectures, metering and sensors, standards and privacy, advanced metering infrastructures, smart grid test-bed, smart grid projects.

SMART GRID ANALYSIS AND CONTROL: smart grid transient phenomena, cyber security and reliability, fault analysis and recovery, multi-agent control, wide area monitoring, protection & control, control visualization.

SMART GRID AND RENEWABLE ENERGY, ELECTRICAL VEHICLES: renewable energy, distributed energy sources, wind turbines, PV applications, energy storage systems, EVs, V2G, smart grid transportation, DC distribution,
emission reduction.

SMART GRID OPERATION, MANAGEMENT NETWORK: smart grid management models, demand response control, machine to machine communication, communications and network, EMS, wireless network application.

SMART GRID MODELING, SIMULATION AND SOFTWARE: strategies, algorithms and solutions, real-time simulators, advanced IT application.

SMART GRID POWER MARKET: smart grid power flow, power market, optimization and scheduling.

OTHER RELATED TOPICS: HVDC, FACTS, micro grid or super grid.

Comments request on SRA 2035 Priority Topic Draft

 

A group of SmartGrids experts has recently analyzed the many research topics proposed in the SRA 2035 of the SMARTGRIDS EUROPEAN TECHNOLOGY PLATFORM (SG ETP) and given input to SET UP PRIORITIES. The goal was to have a list of topics which should be of highest research priority, i.e. where SmartGrids research should be started immediately and where not enough or no research has begun so far. With that the SG ETP wants to sharpen the differences between the ongoing EEGI-demonstration with focus year 2020 and the SRA topics with focus year 2035+.

 

 

Największe wydarzenie branży OZE

Największe wydarzenie branży OZE

 4 Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej greenPOWER  6-7 marca 2013 r., Hotel Westin, Warszawa

 ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH BEZPIECZEŃSTWEM ENERGETYCZNYM XXI
WIEKU - mottem tego prestiżowego wydarzenia. Kongres to doskonała płaszczyzna do zdobycia nowych i pogłębienia już istniejących kontaktów biznesowych. Sięgamy po nowości technologiczne, sprawdzone źródła finansowania, a szczególnie po strategie energetyczne i regulacje prawne w sektorze energetyki wiatrowej, słonecznej, wodnej, biomasy i biogazu oraz geotermalnej. Korzystamy z optymalnych rozwiązań i najlepszych praktyk w budowaniu miksu energetycznego z wykorzystaniem źródeł rozproszonych dla zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego na kolejne dekady.

WYBRANE ZAGADNIENIA KONGRESU:

     * Źródła, na które dziś stawiają doświadczeni gracze
     * Czy przyszłością będą elektrownie wiatrowe, czy nastąpi dominacja fotowoltaiki, a może rozwiązań hybrydowych?
     * Panel fotowoltaiczny i pompa ciepła w każdym domu?
     * Mikrogeneracja i rozwiązania _smart grid_
     * Które urządzenia stosować, których dostawców wybrać?
     * Ile możemy wybudować farm wiatrowych na lądzie, a ile na morzu?
     * W jakim kierunku zmierza wykorzystanie biomasy: biogazownie czy spalanie?
     * Dostęp do sieci: priorytet w przesyle czy obowiązek przyłączenia?
     * Na jakich zasadach banki finansują inwestycje?
     * Czy finansowanie inwestycji można oprzeć na grantach inwestycyjnych?
     * Jakie są obecnie koszty przygotowania inwestycji, budowy i zakupu urządzeń?
     * Jak wygląda proces inwestycyjny i jak unikać błędów w planowaniu inwestycji?
     * Co z ustawą o odnawialnych źródłach energii?
     * Certyfikaty: popyt i podaż ustalane rynkowo czy kontrolowane przez silnych graczy? Jakie przełożenie na zachowania w tym względzie mogą mieć współczynniki korekcyjne?
     * Jak oszacować ryzyko/a płynące z projektu ustawy? Jakie mają one przełożenie na poziomy stóp procentowych zaciąganych kredytów?
     * Cena za energię - gwarancja czy obligo sprzedaży pod groźbą kary?

 Bądź z nami - zarejestruj się już dziś i skorzystaj ze specjalnych cen!
 www.kongresgreenpower.pl

Konferencja ENERGETYKA JUTRA: inteligentna, innowacyjna i prośrodowiskowa w strategiach rozwoju kraju i regionów

Konferencja ENERGETYKA JUTRA: inteligentna, innowacyjna i prośrodowiskowa w strategiach rozwoju kraju i regionów 7 - 8 LISTOPADA 2012 R., WARSZAWA
* Rozwój energetyki a strategie rozwoju regionów - problemy, potencjał i możliwości
* Energetyka w polityce spójności na lata 2014 - 2020 oraz uwarunkowania wsparcia inwestycji w infrastrukturę energetyczną
* Innowacyjna energetyka- nowy sposób postrzegania rozwoju branży i regionów
* Zamierzenia modernizacyjne i inwestycyjne branży energetycznej a wizja samorządów w kontekście infrastruktury energetycznej regionów
* Wykorzystanie funduszy pomocowych na rozwój infrastruktury energetycznej - doświadczenia, problemy, potrzeby
* Budowa współpracy sektora energetycznego oraz władz regionalnych i lokalnych - nowa jakość, nowe możliwości, nowe wyzwania

Swój udział w konferencji potwierdzili m.in.: Prezes URE, przedstawiciele resortów: gospodarki i rozwoju regionalnego, marszałkowie, prezydenci miast i przedstawiciele zarządów spółek sektorów: elektroenergetyki, ciepłownictwa i gazownictwa.

 WIĘCEJ INFORMACJI W TERMINARZU NA STRONIE PTPIREE.PL       

7th annual electric power conference

IPST 2013 - 2ND CALL FOR PAPERS

We will like to invite you to submit an abstract to the 10th International Conference of Power Systems Transients (IPST) organized in Vancouver-Canada, July 18-20, 2013 (with a compact program just prior to the IEEE PES meeting). You are also kindly asked to forward this email within your organization and professional network.

Author's Schedule

Deadline for Abstracts Nov. 1, 2012

Provisional Acceptance Dec. 1, 2012

Full Paper Submission Feb. 1., 2013

Notification of Acceptance Apr. 15., 2013

Deadline for Final Manuscripts Mai 15., 2013

Submission must be made via the conference web-site www.ipst2013.com. Consult this site also for practical issues. Abstracts should be within 400-600 words (around one page), either directly typed in to the web- page or uploaded as a pdf-file. Final acceptance based on review of full 6 pages or less.

A. Czerwiński: jak zmienić politykę energetyczną?

 

Od czasu, kiedy przyjęto w Polsce "Politykę energetyczną do 2030 roku", nastąpiły pewne zmiany. Trzeba w niej teraz uwzględnić bilans gazu łupkowego i OZE, nowe rozwiązania technologiczne oraz zmiany na rynku, który otwiera się na konsumenta. Mówi o tym Andrzej Czerwiński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki.

więcej na wnp.pl...

Jesteś tutaj: Home Aktualności